امام خمینی (ره) : تفرقه از شیطان است و وحدت كلمه و اتحاد از رحمان است.

 شورای پژوهشی گروه ها

قرآن و حدیث تاریخ (۱۳۹۰/۱۲/۳۰)
فقه و حقوق  
تاریخ و رجال  
معاجم و موسوعه ها  
حکومت اسلامی  
احیای میراث تقریبی  
زبان و زبانشناسی  
تبلیغ و آموزشهای تقریبی  
مجمع الحوار  
شورای تقریب حوزه