امام خمینی (ره) : تفرقه از شیطان است و وحدت كلمه و اتحاد از رحمان است.

 استقبال چشمگیر طلاب و اساتید از غرفه مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

 

 

با اهتمام مسئولان غرفه مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و هماهنگی های صورت گرفت  طلاب، دانشجویان، اساتید، پژوهشگران و محققان از غرفه مجمع بازدید نمودند.

 

در همین راستا جمع کثیری از طلاب جامعه المصطفی در لبنان به غرفه مجمع جهانی تقریب آمده و ضمن آشنایی با آثار مجمع، کتب مورد نیاز خود را خریداری نمودند.

همچنین طلاب و اساتید حوزه علمیه بقیه الله نبطیه لبنان نیز ضمن  بازدید از غرفه مجمع جهانی تقریب آثاری چون «موسوعه اصول الفقه المقارن»، «بدایه المجتهد و نهایه المقتصد»، «الاصول العامه للفقه المقارن» و... را تهیه کردند.

علاوه بر این عموم مردم، اساتید، محققان و مدرسان از سایر مراکز علمی بیروت و نبطیه از غرفه مجمع جهانی تقریب بازدید نمودند.