امام خمینی (ره) : تفرقه از شیطان است و وحدت كلمه و اتحاد از رحمان است.

 محصولات مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در سرتاسر نمایشگاه هفته فرهنگی قم در لبنان

 

 

محصولات ارائه شده توسط معاونت امور فرهنگی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در سرتاسر نمایشگاه فرهنگی قم در نبطیه لبنان به نمایش در آمده است.

 

از جمله این محصولات پوسترهای معرفی علمای لبنانی مهاجر به ایران و علمای ایرانی مهاجر به لبنان است که در همین راستا پس از بررسی های لازم ۱۳ عالم مسلمان از قرن ششم هجری به بعد شناسایی شدند.

در این پوسترها که با هدف معرفی بهتر مشترکات فرهنگی و علمی دو کشور ایران و لبنان طراحی شد، زندگی نامه، اساتید، شاگردان و آثار علمایی نظیر امام موسی صدر، شیخ بهایی، علی کرکی، محمد الحر فوشی، حسن عبدالحسین صادق العاملی، حر العاملی، آغا مجتهد و... معرفی گردید.

گفتنی است این پوسترها در سرتاسر محیط نمایشگاه در معرض دید عموم قرار گرفته و به دلیل پرداختن به موضوع مرتبط به این رویداد فرهنگی(ارتباط و پیوند فرهنگی میان ایران و لبنان) مورد استقبال قرار گرفته است.