امام خمینی (ره) : تفرقه از شیطان است و وحدت كلمه و اتحاد از رحمان است.

 الصحابه فی حدیث اهل البیت علیهم السلام

:::

جایگاه والای اهل بیت (ع )و صحابه راستین پیامبر (ص) در نظر مسلمانان بحدی است که تحقیق در اطراف آن بویژه در عصر کنونی از ضرورت خاصی برخوردار بوده و قطعا برای همگان جذاب و مفید خواهد بود بدلیل انکه:

اولا گفتار و سیره انان بویژه اهلبیت (ع) بعد ازقران کریم برترین راهنما و اسوه برای مسلمانان بوده و منبع مطمئنی برای شناخت اسلام ناب محمدی می باشد .

ثانیا نشر چنین اثاری قطعا یکی از عوامل موثر وحدت وانسجام بین مسلمانان در عصر حاضر خواهد بود در تبیین این امر باید گفت :

یکی از عوامل عمده تشتت و تفرقه ای که بین مسلمانان بعد از نبی اکرم (ص) بوقوع پیوست ومنشا پیدایش فرقه ها و مذاهب مختلف گردید عدم عنایت جدی انان به جایگاه والای اهلبیت (ع) و صحابه راستین رسول خدا (ص) بود . شخصیت های والا و ارزشمندی که می توانستند مبنا و محور وحدت و اتحاد جوامع اسلامی گردند در اثر این بی توجهی مسلمانان مایه اختلاف گردید د ر همین رابطه دستهای تفرقه افکن نیز بیکار ننشسته و مدام بر افتراق مسلمانان از یکدیگر کوشیدند بگونه ای که ذهنیت بسیار ی از انان نسبت به شخصیت والای اهلبیت (ع) و صحابه رسول خدا (ص) تغییر یافت .

بنابر این تحقیق و نشر اثاری که بتواند جایگاه والای اهلبیت (ع) و صحابه پیامبر(ص) را به مسلمانان نشا ن دهد قطعا تاثیر بسزائی در تقریب پیروان مذاهب اسلامی و تصحیح اندیشه انان نسبت به این دو موضوع مهم را خواهد داشت .

در همین راستا تدوین دو کتاب تحت عنوان -۱-الصحابه فی حدیث اهل البیت (ع) -۲-اهل البیت (ع) فی حدیث الصحابه در دستور کار پژوهشگاه مطالعات تقریبی قرار گرفت .

در کتاب (الصحابه فی حدیث اهل البیت (ع)اخیرا توسط مجمع تقریب مذاهب اسلامی به زینت طبع رسیده است بعد از بیان اوصاف صحابه بصورت عام از منظر اهلبیت (ع) به زندگی و شخصیت ۵۵صحابه پیامبر (ص) در روایات اهل بیت ع پرداخته شده است باید اذعان کرد که این کتاب از جمله کتابهایی است که در صورت معر فی و مطاله درست ان می تواند علاوه بر تبیین سیمای صحابه رسول خدا (ص) از منظر اهلبیت (ع) برخی از شبهات و ابهامات را ازذهنیت مسلمانانی که هنوز نگاه منفی به برادران شیعه خود داشته و انان را مخالف صحابه پیامبر (ص) می دانند برطرف نموده و زمینه انسجام و اتحاد بیشتری را در میان پیروان همه مذاهب اسلامی فراهم نماید .

این کتاب توسط سید مصطفی حسینی رودباری در ۳۳۲ صفحه تالیف و به تیراژ ۱۵۰۰ نسخه در سال ۹۳ به چاپ رسیده است .