امام خمینی (ره) : تفرقه از شیطان است و وحدت كلمه و اتحاد از رحمان است.

 برگزاری نشست تخصصی علوم انسانی اسلامی در غرفه مجمع جهانی تقریب

 

 

نشست تخصصی «علوم انسانی اسلامی» با رویکرد متون تقریبی و مقارن در سومین روز نمایشگاه هفته فرهنگی قم در نبطیه لبنان در غرفه مجمع جهانی تقریب مذاهب برگزار گردید.

 

این نشست که با حضور حجت الاسلام والمسلمین دکتر بدری پژوهشگر پژوهشگاه مطالعات تقریبی، آقای علی حمام از اساتید دانشگاه نبطیه و آقای حسن حیدر دانش آموخته رشته فلسفه و صاحب مجموعه مدارس ابتدایی و دبیرستان برگزار شد.

 در ابتدای این نشست چیستی موضوع تقریب و شبهات پیرامون آن به بحث و تبادل نظر گذاشته شد که حاضران نسبت به تالیف کتب با موضوع تقریب در سطوح مختلف(دانش آموزان، دانشجویان و...) تاکید داشتند.

در ادامه نشست نیز ماهیت علوم انسانی اسلامی، جایگاه مباحث تقریبی و مقارن در علوم انسانی اسلامی  و نحوه تحقق آن به بحث و تبادل نظر گذاشته شد که محققان حاضر، به دستیابی موفقیت های چشمگیر در این عرصه طی سال های اخیر، خاصه توسط جمهوری اسلامی ایران پس از تاکیدات مقام معظم رهبری اتفاق نظر داشتند.

در پایان این نشست نیز برخی از کتب مجمع به اساتید اهدا گردید.