امام خمینی (ره) : تفرقه از شیطان است و وحدت كلمه و اتحاد از رحمان است.

 تقريب مذاهب از نظر تا عمل

۰[۱].jpg

نویسنده : آيت الله محمد آصف محسني

به گزارش خبرگزاري رسا، كتاب تقريب مذاهب از نظر تا عمل كه در آستانه ايام فاطميه منتشر مي‌شود به بررسي مقوله تقريب مذاهب كه از آرزوهاي ديرين همه خيرخواهان و مصلحان جهان اسلام بوده است مي‌پردازد. نويسنده كتاب كه در افغانستان به دنيا آمده است، سال‌ها در حوزه‌هاي علميه نجف و قم به تحصيل پرداخته و تاكنون نزديك به ۶۳ كتاب نگاشته است. اين تأليفات بيش‌تر در زمينه‌هاي اعتقادات، فقه، اخلاق، حديث، اجتماعيات و سياست بوده است. او به كشورهاي بسياري، از جمله اردن، عربستان، لبنان، هندوستان، انگلستان، فرانسه و روسيه سفر كرده و از نزديك به بررسي وضعيت مسلمانان پرداخته است. كتاب تقريب مذاهب از نظر تا عمل داراي چند فصل است. فصل نخست زندگي‌نامه خود نوشت نويسنده كتاب است كه وي در آن به سير زندگاني علمي و سياسي خود مي‌پردازد. فصل دوم با عنوان «تعامل اهل سنت و شيعه، ضرورت‌ها و پيامدها»؛ بررسي گسترش وهابيت و هشدار نسبت به رواج آن مي‌پردازد و مسأله تقيه را ديگر بار برمي‌رسد. نويسنده در اين بخش به روايت «بني الاسلام علي خمس ...» اشاره مي‌كند و ولايت در اين حديث را به معناي محبت مي‌داند نه حكمراني و رهبري. فصل سوم درباره مشتركات و اختلافات شيعه و سني است. اين‌كه ريشه تعدد مذاهب در اسلام چيست و آيا شدت اختلاف در قرون نخستين اسلامي نيز وجود داشته يا نه از مباحث اين فصل است. نويسنده در اين فصل، اشتراكات شيعه و سني در عقايد و فروع را در ليست جامعي ذكر مي‌كند و موارد اختلاف را در ۹ مورد مي‌داند كه در پي، آنها را به تفصيل بررسي مي‌كند و سپس موارد اختلاف را در بسياري از امور جزئي برمي‌شمارد. فصل چهارم كتاب به «وحدت اسلامي و تقريب مذاهب» عنوان گرفته است. اين فصل، شامل مصاحبه‌اي نسبتاً طولاني با نويسنده كتاب درباره اين مقوله است. او بر اين باور است كه اختلاف ما با اهل سنت در فروع عقايد است و سپس درباره مسأله لعن، به بررسي سند زيارت عاشورا مي‌پردازد. فصل پنجم كتاب نيز مصاحبه‌اي در ادامه مباحث ياد شده است. نويسنده در فصل ششم به تعريف تقريب مي‌پردازد و موانع تقريب را برمي‌شمارد و راه‌كارهايي براي تقويت تقريب ذكر مي‌كند. اين راه‌كارها در ده عنوان نظام يافته كه از جمله آنها اشتراك با غم و شادي پيروان ساير مذاهب كه در يك محل زندگاني مي‌كنند و تشكيل مدارس ديني مختلط از پيروان مذاهب متعدد است. كتاب «تقريب مذاهب؛ از نظر تا عمل» نوشته آيت الله محمد آصف محسني در بهار ۱۳۸۶ و با شمارگان ۲۰۰۰ جلد و نيز به قيمت ۹۰۰ تومان به همت نشر اديان روانه بازار نشر شده است.