استاد شهید مرتضی مطهری : یکی از هدف های بزرگ اسلام، بلکه بزرگترین هدف اسلام در امور عملی، وحدت و اتفاق مسلمانان است.

 آیة الله بروجردی (آیت اخلاص)

:::

a (8).jpg

a (8).jpg