امام خمینی (ره) : تفرقه از شیطان است و وحدت كلمه و اتحاد از رحمان است.

 آیة الله بروجردی (آیت اخلاص)

a (۸).jpg

a (۸).jpg