استاد شهید مرتضی مطهری : یکی از هدف های بزرگ اسلام، بلکه بزرگترین هدف اسلام در امور عملی، وحدت و اتفاق مسلمانان است.

 الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر

:::

z۶.jpg

z۶.jpg