امام خمینی (ره) : تفرقه از شیطان است و وحدت كلمه و اتحاد از رحمان است.

 دیپلماسی وحدت

 

امروزه دنیای غرب و مخالفین اسلام که به دلیل عقیم بودن تئوری‌های اجتماعی و فرهنگی‌شان در مهار قدرت فزاینده اسلام ناب محمدی (ص) به بن‌بست مدیریتی رسیده و در مرداب بحران هویت دست و پا می‌زنند علیه شجرة طیبه وحدت اسلامی قد علم می‌کنند و در صدد آنند تا با پاشیدن بذر نفاق و تفرقه‌افکنی و ایجاد شکاف پایدار اعتقادی بین شیعه و سنی، مانع ره‌آوردهای وحدت امت اسلامی و تحقق نوای دلنشین قرآنی « الا ان حزب الله هم الغالبون » بشوند .
اجرائی‌شدن تز انگلیسی « تفرقه بیانداز و حکومت کن » در کشورهای مسلمان ، ظهور و بروز رسانه‌ای جریانات تکفیری و سلفی‌ها و وهابی‌های افراطی، سیاست‌ورزی خصمانه غرب، حضور منسجم و موثر ایادی استکبار جهانی در منطقه خاورمیانه و... و نیز دخالت‌های تاریخی بلوک غرب در جمهوری اسلامی ایران و هجمه‌های رسانه‌ای علیه اسلام مدلول این ادعاست. از این‌رو؛ مسالة وحدت و یکپارچگی اجتماعی سیاسی آحاد مسلمانان که در نظام روابط بین الملل در کنار عواملی چون نیروی مسلح؛ وسعت سرزمین؛ عوامل انسانی و... به عنوان یکی از مولفه‌های اقتدار امت اسلامی محسوب می‌شود در دکترین سیاسی منتج از مبانی اصیل اسلامی از اهمیت قابل تأملی برخوردار است.
دیپلماسى وحدت به معناى تنظیم روابط درون جامعه اسلامى میان جماعت‌ها و گروه‌ها و فِرَق اسلامى و نیز روابط جامعه اسلامى با جوامع غیراسلامى بر مبناى نظریة « امت واحدة اسلامى » است. به همین سبب، پایه و مبناى اصلى دیپلماسى وحدت، تئورى امت واحدة اسلامى و احکام و آثار و لوازم مترتب بر آن در عرصة روابط داخلى و خارجى است. براى تبیین دیپلماسى وحدت ضرورت دارد مفهوم امت واحدة اسلامى را به دقت بشناسیم و لوازم و آثار عقلى و شرعى مترتب بر آن را به‌دقت بررسی و مشخص کنیم .
مسئلة دیپلماسى وحدت و نیز پایة آن، که تئورى امت واحدة اسلامى است، یکى از بنیادى‌ترین مسائل اجتماعى و سیاسى جامعة اسلامى معاصر است، که نیازمند نظریه پردازى‌هاى فراوان است در عرصة تعاریف، و اصول کلى، و احکام، و آثار تشریعى و تکوینى، و الزامات و نتایج فرعى فراوانى که در عرصة سیاست و اجتماع و فرهنگ، و ارتباطات بر آن بار مى‌شود و سایر مسائل فرعى آن.  
کتاب دیپلماسی وحدت تلاش علمى ارزنده‌اى است که توسط دو تن از پژوهشگران، جناب آقاى سیروس محمودیان و دکتر احمد اسفندیارى در زمینة تبیین دیدگاه مقام معظم رهبرى(مد ظله العالى) که طرّاح اصلى تئورى دیپلماسى وحدت‌اند، انجام گرفته است.
این کتاب در ۱۷۵ صفحه توسط خبرگزاری فارس در سال ۱۳۹۴ به چاپ رسیده است .