امام خمینی (ره) : تفرقه از شیطان است و وحدت كلمه و اتحاد از رحمان است.

 الوحدة الاسلامیة

 

 

 این کتاب توسط علامه محمدحسین فضل‌الله ‍‍‍ـ محمد نفسیه و جودت سعید نوشته شده و دربردارنده مقالات و مباحثى دربارة وحدت اسلامى است؛ مانند عوامل و زمینه‌هاى سنّتى اختلاف میان مسلمانان و مسئله دعوت به وحدت اسلامى. نویسندگان این اثر در سه مقاله جداگانه، مسلمانان را به وحدت واقعى دعوت ‌کرده و بین وحدت آرمانى و خیالى با وحدت حقیقى تفاوت گذاشته‌اند..
آنان پس از ارائه تحلیل مختصرى از اوضاع جهان بعد از جنگ جهانى اول و روابط رایج امروزى در جهان، بر این نکته تأکید مى‌کنند که امروزه انتظار وحدت از مسلمانان بیشتر از گذشته است. نویسندگان بر آن هستند که وحدت موقتى و بر اساس برانگیختن عاطفه‌ها نوعى هم‌پیمانى است نه وحدت و اگر دعوت به وحدت بر اساس واقع‌نگرى و شناخت موقعیت جهان اسلام باشد، طبیعت اختلاف‌ها و کشمکش‌ها به‌خوبى تشخیص داده شود و از افکار جدید استقبال شود، آرمان وحدت بهتر تحقق مى‌یابد.
این کتاب در ۱۲۳ صفحه در سال ۱۹۹۷ توسط مرکز العلم و الإسلام دمشق به چاپ رسیده است .