امام خمینی (ره) : تفرقه از شیطان است و وحدت كلمه و اتحاد از رحمان است.

 برگزاری جلسه بررسی ساختار مباحث فقهی گروه فقه و حقوق در پژوهشگاه مطالعات تقریبی

 

 

 

 

 

جلسه بررسی ساختار مباحث فقهی گروه فقه و حقوق در پژوهشگاه مطالعات تقریبی با حضور آیت الله کعبی مدیر گروه فقه و حقوق ، حجت الاسلام والمسلمین دکتر نبویان رئیس پژوهشگاه مطالعات تقریبی و اعضاء گروه برگزار شد.

 

حجت الاسلام والمسلمین دکتر ابوالحسینی معاون پژوهشگاه مطالعات تقریبی با اشاره به برگزاری این جلسه اظهار داشت: با اینکه در این جلسه آیت الله کعبی و اعضاء گروه بیشتر بر ساختاری تاکید داشتند که مبتنی بر فقه مقاصدی باشد اما برای شروع کار عناوینی مطرح شد که جنبه های ساختار سنتی فقه هم رعایت شود.

وی تاکید کرد: در موضوع ساختار مباحث فقهی نظریه های مختلفی مطرح شده است ولی ساختاری که نزدیک به مبانی آیت الله شهید صدر بوده ترجیح داده شده و در گروه فقه و حقوق ملاک عمل قرار گرفته است.